Świadczymy usługi serwisowe urządzeń i sieci:

  • telewizyjnych
  • alarmowych
  • teletechnicznych
  • bramofonowych
  • wideofonowych
  • nagłośnieniowych
  • sterowania bramami

zarówno tych wykonanych przez naszą firmę jak i zleconych do konserwacji. Prowadzimy konserwację okresową zgodnie z określonym harmonogramem. Serwis świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na wszystkie wykonane przez nas inwestycje.