Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
AZART Sp. z o.o.
 
ul. Spadochroniarzy 7
20 – 043 Lublin
Tel. +48 81 533 02 11
Tel. Kom. +48 602 674 262
E-mail: jast@azartlublin.pl
azart-jast@o2.pl
 
NIP 712-015-16-27
REGON 004206566
KRS 0000188517
Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 400,00 zł
Mapa