PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"AZART" Sp. z o.o. w likwidacji

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9
KRS:0000188517, NIP:7120151627


ogłasza

iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 19.12.2022 r.
uchwaliło o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.


Dziękujemy za wieloletnią współpracę
Janusz Strzyżewski
Likwidator